1414. 23. april.


Klaus Grubendal, ridder, Møleke og Gert von der Lancken, væbnere, udsteder en vidisse af et brev udgivet af Elisabeth, enke efter Albert Andersen (Eberstein (af Tovskov)), ridder, 1406 11. nov.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke og Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see ♦ oss æfter war herres føthelses aar thusendefirehundrethæ vpa thet fiortende aar vpa sancti Georgii dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fore oss owerlæset eet opet breff wraget oc wscrapet oc j alle made wfalsket oc wmisthenkelicht meth sanne oc wisse jncigle jnciglet helt oc holdet ok allstings wælbewaret ♦ huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Elsebe her Albricht Anderssøns æfterleue (etc. = DD 1406 19. nov., nr. 14061119001) ♦

Oc til mer witerlicheet her vm hafue wy ladet wore incigle henges fore thenne scrifft . ♦

Datum anno et die supradictis . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.