1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 6. juni 1392 sælger Mathias Kristiansen alt sit gods i Malt herred til Henneke Limbæk. I det andet fra 18. marts 1397 sælger Anker Knudsen alt sit gods i Åtte til Henneke Limbæk. I det tredje fra 25. maj 1402 skøder Jens Ivarsen af Frørup alt sit gods i Verst til Henneke Limbek.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter war herres føthelses aar thusende firehundræthe vpa thet fiortænde aar vpa beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dach hafue seet oc skoet oc hort grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc v scrapethe oc j alle made v falskethe oc v misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wytlyk sy alle den ghennen (etc. = DD 4. rk. IV nr. 569) ♦

Witlik sy al den gennen (etc. = DD 4. rk. VI nr. 287) ♦

Jk Jesse Ywarsson van Frodorpe (etc.= DD 1402. 25. maj, nr. 14020525001) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.