1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. Det første er et tingsvidne fra Randers byting 19. april 1406, hvorved Elisabeth, Jens Røverskyttes enke, og deres datter Elene giver afkald på en gård i sankt Mortens sogn i Randers, som Simon Jensen har forbrudt til kongen. I det andet fra fra 17. september 1406 bevidner borgmestre, rådmænd og menige indbyggere i Randers, at fru Elene, længe før hun døde, havde skødet en gård i Randers til kronen.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusentfirehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpa beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dagh hafuæ seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlesnæ opnæ pærkmæns breff w raghedhæ oc w skrapedhæ[1] oc j alle made w falskedhe oc w misthenkelighe meth sanne oc wisse hengende jncigle jncigledhæ hele oc holdne oc allstings wæl bewaredhæ huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som heer æfter følgher ♦

Allæ mæn thettæ breff seer æller hørær læsd / (etc. = DD 1406. 19. apr., nr. 14060419001) ♦

Wy burgemesteræ radhmen oc all menichet j Randrus (etc. = DD 1406. 17. sep., nr. 14060917001) ♦

Ok til mere witerlichet her vm hafue wy ladet ware jncigle hænges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. skrapedhæ] ra gennemstreget.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.