1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 14. august 1406, hvorved kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Niels, kaldet Lange Krag, på rettertinget har skødet dronning Margrete de tre gårde i Ånum, han havde fravundet fru Elisabeth, enke efter Jon Jakobsen

Tekst efter A. .

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herris føthelses aar thusendefirehundræthe vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet pærkmæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthenkelicht meth sant oc wist hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 14. aug., nr. 14060814002) ♦

Ok til mere wyterlicheet her vm hafue wy ladet wore incigle hengis for thene scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.