1415. 3. oktober.


Kong Erik 7. af Pommern indfører Bosjö kloster i Åby gård i Ivetofta sogn (se også DD 1415. 3. okt., nr. 14151003001).

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Kongh Erichs uthgifne åth dito closter införsslo breef uthi Åby gård i Ifwertoffta sochn liggiandes. Datum feria 5ta post festum Michaelis archangeli 1415.

b) Kongh Erichs uthgifne åth Bosiö closter inforslobreef uthi Åby gård och Ifwertoffta sochn. Datum 1415.

c) Kong Erichz breef anlangande om een gård Åby benämbt i Yfwertoffta sochn beliigen som blef af förde konung åth Bosiö closter gifwet. Datum 1415.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.