1417. 6. april.


Jens Jakobsen (Gøye) i Ågerup pantsætter for fire lødige mark Mogens (Akselsen) Gøye en halv gård i Radsted, som hr. Oluf Akselsen (Gøye) tidligere havde i pant.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Item ith breff att Jes Jepsøn y Aagerup pannt setter Mogens Gøye ɉ gaard y Radsted som her Oluff Axellsøn før y pannt[a] haffde for iiij lødig marck / ♦

Datum tisdagenn effter palme søndag mcdxvij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.