1418. 12. marts. Kalundborg


Hemming Smeth og hustru skøder en gård til Skt. Gertruds lav i Kalundborg.

Tekst efter A

Tekst

Thet scall alle mæn wyderlykt wære swo wæl thee nw ære som komme skwle thet jek Hemmyng Smeth byman j Kalundeburgh wether kyænnæs mek mæth en goth willyæ oc eet got beerath och mæth myn kyæræ hwsfrwæ wyllyæ at hawæ gyweth och schøt tiil ewynnelyk eyæ en myr gardh lyggændæs j Kalundeburgh paa then sønnærstæ gade næst pstægardhen pa then østræ syde tiil sancte Gertrede law j then sammæ stadth/ hwilken gardh som mek ær tiil fallæn aff ræt arw mæth swa dant schæl ath ther schall hwært aar holdæs om fasten two messær och two wigilies aff thet forsagdhe law j ware lywæ for alle krestæn syæle och æftær war døth fore ware syælæ och allæ krestæn syælæ/

Jtem tilbyndær jek mek mæth myne arwynge at fry och tiil staa thet forsaghde sancte Gertrede lagh then forsaghde gardh ffor hwer mans geensyghelsæ ♦

Tiil hwæs thyngs wydne bwrdh myt yngsyglæ ær fore hængd mæth andre godhe mæns/ som ær her Pær Jacobssøn byscopens officialis jn Arshered Gynter . Per Jeiepssøn burwemæster j then sammæ staath. Pawel Braantssøn Per Thordssøn . oc Per Gwllsmeth ther rathemen ære j then sammæ staath/

Datum anno domini mcdxviii° [1] die beati Gregorij pape

1. mcdxviii° ] herefter v eller x, A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel nulevende som kommende, at jeg, Hemming Smed, bymand i Kalundborg, vedkender mig med en god vilje og god overvejelse og med min kære hustrus vilje at have givet og skødet til evig eje en af mine gårde, som er tilfaldet mig med retmæssig arv og som ligger i Kalundborg på den sydligste gade oppe ad præstegårdens østlige side til Skt. Gertruds lav i det samme sted på den betingelse, at det førnævnte lav hvert år under fastetiden skal holde to messer og to vigilier ‒ i vor livstid til gavn for alle kristne sjæle og efter vor død til gavn for vore sjæle og alle kristne sjæle

Fremdeles forpligter jeg mig med mine arvinger til at frigøre og tilstå førnævnte Skt. Gertruds lav den førnævnte gård uden indsigelse fra hvemsomhelst

Til disse tings vidnesbyrd er mit segl hængt sammen med andre gode mænds, som er hr. Peder Jakobsen, biskoppens official i Ars herred, Gynter, Peder Jakobsen, borgmester sammesteds, Poul Brandsen, Peder Tordsen og Peder Guldsmed, der er rådmænd sammesteds

Givet i Herrens år 1418 på den hellige pave Gregorius' dag