1419. 5. september.


Jens (også kaldet Brun) Fløj pantsætter en gård i Døllefjelde, som han fik med sin hustru, til Niels (eller Jens) Madsen (Gøye) af Geltofte for seks lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

i. Item ith breff att Jenns Flow som kallis Brun panntsetter Niels Mattssønn wti Gieltoffte enn gaard y Døllefelde som hannd fick med sinn husfru for vj lødich marck / ♦

Datterit tijsdagenn for seyrmere vor frue dag mcdxjx / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.