1420. 9. april. Lübeck


Skrivelse fra rådet i Lübeck til rådet i Wismar, i hvilken det meddeler, at den fred imellem Lübeck og den mecklenburgske adelsmand Heinrich Tarnewitz indtil 5. maj 1420, som Vicke v. Vitzen på Lübecks og Wismars vegne har garanteret for over for Heinrich Tarnewitz, skal holdes.

I forlængelse heraf meddeler rådet i Lübeck, at det ikke kan imødekomme Heinrich Tarnewitz' ønske om at holde det møde, som er blevet berammet til Wismar 14. april 1420, på et tidligere tidspunkt, eftersom rådet i Lübeck er så belastet af andre møder inden 14. april, at det ikke har mulighed for at sende rådsudsendinge til Wismar på et tidligere tidspunkt. Dog vil rådet i Lübeck fortsat holde mødet 14. april, således som det allerede er blevet aftalt.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Ersamen leuen vrundes.

Juwen breff[a] an vns gesand, darinne gi scriuen vnder mer worden, wo Vycke van Vytzen Hinrick Tarnevitze van vnser wegen enen vrede vnde velicheit gesecht hebbe etcetera, hebbe wy wol vernomen vnde begeren juwer leuen fruntliken weten, alse desulue Vicke van Vitzen juwem borgermestere, her Johanne Bantzkawen , vnde ok vnsem borgermestere, hern Jorden Plescowen , den vrede toscreuen hefft[b], dat de jo also schal geholden werden.

So scholen ok vnse vrunde, de wy vp Quasimodogeniti in juwe stat to daghe senden, vorder mit juwer leue hir vt reden.

Vnde, leuen vrundes, so gi scriuen, dat wy den dach mit Hinrik Ternevisse vorkorten wolden etcetera, des willet weten, dat wy van vnledicheit wegen mit ander daghen vor Quasimodogeniti so belastet sin, dat wy des nicht don konen, jodoch scolen vnse vrunde den dach vp Quasimodogeniti mit eme so holden, alse des vorramet is worden.

Gode syd beuolen etcetera.

Feria tercia post Pasca.

a. Juwen breff] rådet i Wismars brev til rådet i Lübeck, DD 1420. 7. apr., nr. 14200407001. b. toscreuen hefft] Vicke v. Vitzens breve til hhv. Jordan Pleskow, borgmester i Lübeck, DD 1420. 31. mar., nr. 14200331001, og Johann Bantzkow, borgmester i Wismar, DD [1420. 31. mar.], nr. 14200331002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.