1420. 30. august. Gjorslev


Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde, vidimerer en kvittering udstedt af biskop Peder (Jensen (Lodehat)) af Roskilde for indløsningen af otte sjællandske gårde, som han havde i pant af hr. Niels (Jensen) Brok, kannik i Roskilde, dennes broder Lave Jensen (Brok) og deres moder fru Ide (Lavesdatter (Panter)) af Clausholm.

Udtog efter reg. Referatet af det vidimerede brev er udgivet i DD [1404-1416], nr. 14049999048.

Tekst

f. Item en vidisse biscop Jenns aff Roskild haffuer vdgiffuitt liudenndis att hannd saa oc lessde[1] et breff (etc. = DD [1404-1416], nr. 14049999048) ♦

Datum Giordzsløff fredagen nest for sancti Egidii dag / aar etcetera mcdxx / ♦

1. lessde] Foran slettet s, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.