1424.. [Sjællands landsting]


Tingsvidne af Sjællands landsting om, at biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde har ladet oplæse nogle breve vedrørende hr. Predbjørn Podebusk.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett landztingwintne, att bisp Jenns louglig haffuer laditt lesse the breffue[a] offuer her Predbiørnn : ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.