1426. 4. marts. [Ribe]


Hans Skelle har solgt og skødet sit gods i Højrup, Hviding herred, til hr. Anders Brok, kannik i Ribe. Anders Brok havde tilbudt Hans (Gerharsen) Skelle og hans arvinger genkøb på det samme, men det havde Hans Skelle givet afkald på og erklæret det åbne brev dødt.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thættæ bref se æller høre læsæ helser jech Jehan Skællæ wæpnere ewinnelich meth gwth ♦

Och kuntgør thet alle men sa nærwærænde som komme skulænde mech ath hawe sald och skøt ien hetherlich man her Anders Brok canik ij Ribe mit gotz ij Høthorp som Anders Iensøn pa boor nw til hwilketh ligger v attinge iorde meth alle tilliggelse ænctæ vndertaghet

Och kennes mech fwlt wærd vpboret hawe for forde gotz æfter min wiliæ som the breff wthwise som forsawde her Anders Brok hawer af mech pa thet same gotz ♦

Item hafthe forde her Anders Brok vnt mech och minæ arwinge genkøp pa forde gotz ♦

Thet genkøp jøwergifuer jech meth ja och wiliæ ♦

Och mælær jech thet opne bref[1] døt han hawer gifwith mech pa thet samæ genkøp ♦

Och thet forde bref skal hanum æller hans arwinge aldre komme til skathe ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium virorum videlicet domini Andree Falster canonici Ripensis et Josep Johannis proconsulis ibidem presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdoxxvi in die sancti Lucii pape et martiris gloriosi ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.