[1427.] 30. marts. [Dortmund]


Rådet i Dortmund skriver til hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg.

Rådet i Dortmund meddeler, at det har set og forstået det åbne advarselsbrev, som de vendiske hansestæder har sendt til rådet i Dortmund.

Endvidere meddeler rådet i Dortmund, at det vil give de vendiske hansestæders advarsel videre til dets venner og handelsfolk, således at de ikke kommer til at lide skade på grund af krigen, samt at det også vil give dem besked om den skade, som kongen af Spanien og dennes folk igennem længere tid har påført hansekøbmændene i havnen i La Rochelle.

Udtog efter UBStL l.l.

Tekst

Vrentlike grote vnd wat wij gudes vormogen.

Ersamen leyuen heren, bysundern guden vrende.

Juwen breiff[a] vns lesten gesant inneholdende vmme mennigerleye gewalt, hinders, vnrechtes vnd schaden willen, als dey irluchtigste forste vnd here, her Erick, koning to Denemarken, Sweden, Norwegen etcetera, vnd syne vndersaten jv, juwen vnd den gemeynen coepmanne vnd schipheren van der Duytschen hense van langen tiden her tegen Got, recht, redelicheit, priuilegia vnd vrijheide den hensesteden gegeuen vnd besegelt vnd na van eme confirmert gedaen hebben vnd na der tijt, dat sich dey stede myt eme vnd synen riken vnd vndersaten vorbunden, yo mer vnd mer gedaen etcetera, hebbe wij wol vorstaen vnd begeren juwer vorsichtigen wysheit darop to weten, dat alsodane gewolt, hinder, vnrecht vnd schade, als dey vorgenante irluchtige forste vnd syne vndersaten juwer beschedenheit vnd dem gemeynen coepmanne vnd schipheren vorgenant gedaen hebben, vns van ganssen herten sunderlix leit is, vnd wij willen vnse vrende vnd coplude myt den besten warnen vnd sey na juwer begeringe vnderwisen, dat sey dey vorgenanten rike vnd er strome nicht en soken vnd er gudere op juwer vyende bodeme nicht en schepen vnd neyne hanteringhe myt den vt den rike vorgenant en hebben, vnd en ok to kennen geuen van alsodaen schaden, als dey dorluchtigste forste, koning van Jspanyen, vnd syne vndersaten dem gemeynen coepman van der duytschen hense mannige tijt vnd by namen in der hau{ue]en to Russeil gedaen hebben.

Ersamen heren, bisunderen vrende, vnse herre Got beware juwe wijsheit vmmermer, to vns truwelike altijt gebeidende.

Datum dominica Letare Jerusalem, anno etcetera XXVIIto, nostro sub secreto.

Proconsules et consules Tremoniensis.

a. Juwen breiff] det pågældende brev fra de vendiske hansestæder til rådet i Dortmund kendes ikke, men det har sandsynligvis været identisk med de vendiske hansestæders brev til de nederlandske stæder vedrørende afsendelsen af krigserklæringen til kong Erik 7. af Pommern, jf. DD 1426. 19. nov., nr. 14261119005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.