1429. Houlbjerg herredsting


Et tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at der er rejst kæremål om Alling klosters adkomst til skovområdet Munkehave.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Holbergherritzting att ther er giffuen kiere paa att Munckehaffue er med wrette kommen fran closteritt och haffuer weritt closters rette eyendomme : ♦

1429. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.