1432..


Bent Pedersen (Present), prior i Antvorskov kloster, sælger til Lars Siggesen den gård, som han havde købt af Peder Ebbesen i Jellinge (nu: Ting Jellinge).

Tekst efter reg.

Tekst

Benet Pierssenn prior i Anndtuorschouff, soldte, schiødte och affhennde Lauritz Siggissen forne gaardt i Flackeberg, som hannd tilforn kiøbte aff Peder Ebbessønn i Jellinnge[a]

1432, ♦

a. som hannd tilforn kiøbte aff Peder Ebbessønn i Jellinnge] DD 1430, nr. 14309999029.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.