1432.


Et tingsvidne om Alling klosters adkomst til tre skovområder i Sahl sogn, af hvilke det ene kaldes Munkehave.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne paa thre schoffskiffther som ligger till Alling closter vdj Sale sogen, och thennd enne kaldis Muncke haffue : ♦

1432. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.