1433..


Kong Erik 7. af Pommern giver på det kongelige retterting Antvorskov kloster låsebrev på det gods i Fårdrup, som hr. Anders Olufsen (Saltensee af Tystofte) havde testamenteret det.

Tekst efter reg.

Tekst

Konng Erickis laasse breff paa forne guodtz[a] i Forderup ♦

1433 ♦

a. forne guodtz] DD 1431, nr. 14319999014.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.