1434. 15. juli. [Vordingborg]


Fru Margrete Fikkesdatter Moltke, enke efter Mats Lauritsson (af Bornö), erklærer, at hun og biskop Jens (Pedersen (Jernskæg)) af Roskilde har skiftet den dem tilkommende arv efter Hans Reimersen mellem sig.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn contracht gangitt emellom bisp Jens aff Roskilde, och frw Margrethe Ficke Mylticks dather Matz Lauritzens efftherleffuersche : ♦

1434. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.