[1434.] 15. juli. Basel


Baselkonciliet meddeler kong Erik 7. af Pommern at det har modtaget hans brev (DD 1434. 8. maj, nr. 14340508001) gennem hans ambassadører, Ulrik (Stygge) og Nicolaus (Ragvaldi), biskopper i hhv. Århus og Växjö, der omhyggeligt har fremlagt indholdet af brevet og anbefalet kongen; det erklærer sig rede til at gøre hvad der er muligt i forhold til Gud og loven for at bevare hans status og ære, men opfordrer ham samtidig til at lade kirken og dens prælater beholde deres rettigheder og tage dem under sin beskyttelse.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Lindblom l.l.

Tekst

Sacrosancta sinodus Basiliensis etc. carissimo ecclesie filio Erico Dacie et Suecie regi illustri, salutem et omnipotentis dei benediccionem.

Serenitatis tue litteras per venerabiles Ulricum Arosiensis et Nicolaum Vexionensis ecclesiarum episcopos, ambasiatores tuos, de exacta diligentia et sollicitudine in illis presentandis contentisque in eidem prosequendis et promovendis in omnibus honorem et devocionem ejus[dem] s[erenitatis] merito commendandum[1] , hec sancta sinodus pridie[2] recepit; et quantum ad contenta in eis hec sancta sinodus paratam se offert ad omnia statum et honorem tuum quomodolibet concernencia, quantum cum deo et justicia facere poterit, sit quia eidem sacre sinodo permaxime jocundum, si quid eidem sit s[erenitati] gratum seu honorificum facere posset.

Exortatur autem tuam regiam celsitudinem, quatenus ecclesiam, Christi sponsam, ejusque prelatos in suis libertatibus recommissos favorabiliter sub tua proteccione ipsam et ipsos tuendo et conservando, prout catholici reges tui antecessores facere soliti sunt, suscipere velit, ut inde aput redemptorem, ipsius ecclesie sponsum, felicitatis premia consequi mereatur ipsaque militans ecclesia tuo statui gloriose et honorifice ut mater benivola ac propicia favoribus omnibus oportunis semper assistat.

Datum Basilee XV die julii etc.

1. commendandum] = commendandos. 2. pridie] Lindblom foreslår i stedet at læse pridem; iflg. både konciliets protokol og notarialinstrumentet af 1435. 4. mar., DD nr. 14350304002, blev kong Eriks brev oplæst 1434. 3. juli, hvorfor pridie ikke synes at give den rigtige tidsbestemmelse.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.