1434..


Lars Siggesen giver Antvorskov kloster fuldmagt til at indløse den gård i Flakkebjerg, som han havde pantsat til Palle Jensen for 40 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne Lauritz Siggessenn gaff closter fuddmagt (!) at jndløsse hanns gaardt vdj Flackeberg, som hand haffuer satt Palne Jennssen vdj pannt[a] for 40 ℳ penndinge ♦

1434, ♦

a. som hand haffuer satt Palne Jennssen vdj pannt] DD 1429, nr. 14299999014.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.