1434. [Ringsted]


Landstingsdom om gærder og hegn i Stenskoven ved Næstved.

Tekst efter reg.

Tekst

Dom aff lantzting at the gamble gærde oc hagæ vdi Stenskowen skulle bliffue fræmdelis po then samme stædt standendis wet theris gamble hæffd oc æy opbrydis oc forføris tiil anden stædt at sættis ♦ Mcdxxxiiii ♦

Oversættelse

En landstingsdom, at de gamle gærder og hegn i Stenskoven fremdeles skulle blive stående på det samme sted ved gammel hævd og ikke brydes ned eller sættes på et andet sted. 1434.