[1434-1436]..


Fru Ingerd (Hermansdatter (Pennow)) skøder alt sit gods i Brusk herred til Ribe kapitel.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth andet[a] forne frue Ingertz skiøde paa alt hennes gotz vdj Bryskherredt ffyrst ix bygedhe garde i Strandhwsse, mett hennes ødegots ibidem item Grenegardt och iij gaarde i Bierthe mett hennes ødegots ibidem vndtagen ɉ otting jordt item en gardt i Eltang mett alt thet gotz hwn ther haffde och en gardt i Bramdrop item en gardt i Skierbechby, mett en tofft och alt thet ødegots hwn ther hagde ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.