1436. . Fuglse herredsting


Tingsvidne af Fuglse herredsting, at 16 mænd har aflagt vidnesbyrd om det gods, som tilhører Ringsebølle kirke, idet der er opstået en strid herom imellem hr. Helge (Andersen), sognepræst i Rødby, på den ene side og Ringsebølle kirkes kirkeværge på den anden side.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

No. 5, gifved af Fuglse herritz ting 1436, lydendes, at 16 mend, riddermændsmænd og bønder, svore Ringsebølle kirke sit gods till, som hr. Heli sogneprest i Rodby og Ringsebølle kirkeverie trette om, med meere, som det bref indeholder.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.