1437.


Peder Stigsen skøder en gård i Furreby til Børglum kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Skødebreff att Per Styssen skøder tiill Børlumkloster en gordt wdj Fordby etcetera ♦

Mcdxxxvij

Oversættelse

Skødebrev, at Peder Stigsen skøder en gård i Furreby[A] til Børglum kloster osv.

1437.

A. Furreby sogn, Børglum herred.