[Omkring 1437]. .


Henrik Andersen stadfæster sin broder Tue Gummesens sjælegave til Ribe kapitel på en gård i Erritsø og en gård i Vejlby og skøder selv alt sit gods i Herslev sogn og Eltang sogn til kapitlet.

Tekst efter reg.

Tekst

F. 144r (ÆA V 362)

Item Henrick Andersøns skiøde paa en gardt i Hersleff sogen och en gardt i Eltang sogen och stadfestelsse paa en gardt i Ericksø och en i Wedelby som hans broder Twe Gwmsøn hagde giffuet till sælegifft ♦

F. 190r (ÆA V 377)

Item Henrick Andersøns stadfestelsse paa en gardt i Eresøø och en i Wlleropby[1] som hans broder Twe Gomsøn gaff tiill capittell och hans egen skiøde paa alth hans gotz i Hersleff och vdj Eltang sogen ligendes

1. Wlleropby] Fejl for Wedelby, se DD 1437. 22. jan.; nr. 14370122001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.