1438. 2. maj. Vordingborg


Kong Erik 7. af Pommern og rådet vidimerer efter anmodning af biskop Torlav (Olavsson) af Viborg flere breve fra det kongelige retterting vedrørende Sønder Tvedskov og Nørre Tvedskov (nu: Tvedskov) og Solbjerg, herunder dombrevet af 1424. 24. november til biskop Lave (Glob) af Viborg.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item koning Ericx dombreff[a] effther trinde latins breffue[b] ludindis at hand haffuer tildompt biscop Laue Søndertuedskou Nørtuedskou met twinne gard y Solberg ♦

Datum mcdxxxviii fredag nest effther Philippi oc Jacobi dag ♦

b):

En widisse paa nogne breffue huilke biskop Torloff bethede for koning Erick och raaditt j Wordingborg vnder rigens segell ♦

Anno 1438 ♦

a. koning Ericx dombreff] DD 1424. 24. nov., nr. 14241124001. b. trinde latins breffue] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.