1439. 23. april. Flakkebjerg herredsting


Niels Klementsen, abbed i Sorø kloster, køber en andel af Hjemdal Ore skov af Hårslev kirke.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Venerabilis pater dominus Nicolaus abbas Sorensis emit ab ecclesia Hosløff partem silve in Hemedale ore dictam Ingerlødh / ♦

Hanc partem[1] vendiderunt tutores ejusdem ecclesie de consensu domini abbatis Nestwedensis et sui conventus ad quos ipsa ecclesia pertinet pleno jure / atque omnium parochianorum consensu et scotaverunt in placito Flakkebergsheret monasterio beate Marie de Sora in possessionem perpetuam recognoscentes se pro eadem parte silve plenum precium percipisse nomine ecclesie supradicte anno domini 1439 die beati Georgii martyris ♦

1. partem] herefter slettet d, ms.

Oversættelse

Den ærværdige fader, hr. Niels, abbed i Sorø, købte af Hårslev kirke en del af Hjemdal Ore skov kaldet Ingerlødh.

Denne andel solgte samme kirkes værger efter samtykke af hr. abbeden i Næstved og dennes konvent, hvem samme kirke tilhører med fuld ret, og med samtykke af alle sognebørnene, og de skødede den på Flakkebjerg herredsting til den Hellige Marias kloster i Sorø til evig besiddelse, i det Herrens år 1439, på den hellige martyr Jørgens dag, idet de erklærede, at de på vegne af ovennævnte kirke havde modtaget fuld betaling for samme skovandel.