1447.


Thomas Jensen skøder Vandsted til Børglum kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Skøde breff att Tammis Ienssen haffuer skøtt tiill Børlum Kloster Wandstedt i Kriste sogen i Wiinnberrig heret ♦

Mcdxlvij

Oversættelse

Skødebrev, at Thomas Jensen har skødet Vandsted i Kristi sogn i Vennebjerg herred til Børglum kloster.

1447.