[Omkr. 1401].


Peder Nielsen af Kälkestad giver hr. Oluf Stigsen brev angående pantebreve.

Tekst efter registraturen

Tekst

Item ett breff Peer Nilszen aff Kelthested gaff here Oluff Stiiszen lyder paa pantthe breff szom antwordett hannem.

Oversættelse

Fremdeles et brev, Peder Nielsen af Kälkestad gav hr. Oluf Stigsen, lyder på pantebreve, som var givet ham.