1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. Det første er fra 13. maj 1406, hvorved Peder Mortensen overlader og skøder til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete al sin arveret i jordegods og al anden arv, som tilkom ham efter hr. Niels Myg, specielt i Diernæs og Krekær. Det andet er fra 18. maj 1406, hvorved Kong Erik erklærer, at Peder Mortensen og de andre arvinger efter ridderen hr. Niels Myg på kongens retterting har skødet Krekær og deres ret til Diernæs til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc v scrapethe oc j alle made v falskethe oc v misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc allsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Alle the thettæ breff see æller høre (etc. = DD 1406. 13. maj, nr. 14060513001) ♦

Ericus dei gracia (etc. = DD 1406. 18. maj, nr. 14060518001)♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wi ladet ware jncigle henges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.