1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve.

I det første fra 5. april 1407 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at Anders Pedersen (Panter) af Svanholm og Jens Pedersen af Løgismose, væbnere, på rettertinget har solgt Vilsted, Vilstedfang, Tolstrup og Vester Strett til dronning Margrete.

I det andet fra 6. april 1407 erkender brødrene Anders Pedersen af Svanholm og Jens Pedersen (Panter) af Løgismose at have solgt og skødet gården og byen Vilsted i Slet herred til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendefirehundrethæ aar vpa thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape oc martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghæ fore oss owerlæsnæ opnæ perns breff w raghedhe oc w scrapedhe oc j alle made w falskedhæ oc w misthenkelighæ meth sanne oc wisse hengende jncigle jncigledhe hele oc holdne oc allstings wæl bewaredhæ huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1407. 5. apr., nr. 14070405001) ♦

Wi Anders Pæthersøn aff Swaneholm (etc. = DD 1407. 6. apr., nr. 14070406001) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wi ladet ware incigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.