1429. 24. juni.


Niels Klementsen, abbed i Sorø kloster, Torben Jensen (Sparre) og Aleksander samt Peder Mortensen (Sparre), Ingver Andersen, Jens Klementsen og hr. Evert Jakobsen (Krage), kannik i Roskilde, medvirkede ved et skifte mellem Kirstine, enke efter Jens, og Anders Eskildsen, hendes mands bror, som var værge for Jens Eskildsens efterladte barn, som skulle arve efter sin fader. De to parter blev forligt, således at Anders på barnets vegne fik en grund i Vindersgade i Roskilde, som da var sået med byg, et hus af syv bjælkerum, to gryder, en kande og to hynder.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Niels Clemetssøn æbbet j Sore / Thorbern Jenssøn / Alexander / kwngyøre alle men at wy meth andre gothe men flere som wor Pæther Morthenssøn Jngwer Anderssøn Jens Clemenssøn her Æwert Jæiepsøn kanik j Roskilde / sate ower et wenlikt skyfthe mellom Kerstine Jons och Anders Eskilssøn hennes hosbondes brother hwikken som wor weriæ at thet barn som Jon[1] Eskelssøn æfther hafthe syk ♦ Hwilket barn som tha skwlde arwe syn døthe brother hennes barn / ♦

Tha forliktæ wy thøm poo thentith bothe om gord[A] och gotz boskap och andre stykke rørendes och wrørendes so . at fornæfndæ Anders fyk poo barnæs wegne en jord po Wyndersgade j Roskilde hwilken som tha wor soot meth bywg och et hws aff syw biælkærwm som tha wor samen hwgget ij gridher en kanne tw howende / ♦

Ther meth loth han syk lyge och hwn meth po bothæ syther ♦

Ther ware wy ower och thet wytne wy meth thettæ nerwærende breff / ware jnciglæ fore hængde ♦

Datum anno domini mcdxxixo ipso die beati Johannis baptiste[2]

2. Johannis baptiste] Under plicaen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.