1429. 16. november.


Lyder Esbernsen (Emmiksen) og Emmike Esbernsen (Emmiksen) skøder Spangsbjerg gård og en vandmølle til Ingeborg, enke efter Jakob Jensen af Varde

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff see alder høræ hielsæ wi Lyder Esbernsøn oc Emmek Esbernsøn awabener ewndeligh meth wor herræ ♦

Oc kundgøræ wi thet allæ men so wel the nw æræ som kommæ skulæ at wi meth thettæ worth opnæ breff skøthæ antworthæ oc upladæ tel ewndeligh atheyæ ien walboren quinnæ Ingeburgh Iep Iensøn aff Warde efterlowen ien gordh som hyeder Spongsbierigh gordh oc Spongsbierighss møllæ[A] meth dam oc damssbondh oc[1] meth all wor rethieth oc serdeles then for gardh oc mollæ telligelss aager oc engh woth oc thywerth røren oc wrørendh enktæ wntagen ♦

Item telbindæ wi os oc woræ erwingh at fry oc frelssæ then fornefndæ Ingiburgh oc hennæ erwingh thennæ fornefndæ gardh oc mollæ meth allæ sinæ telligels meth dam oc damsbond for hwermans rættæ atalæ ther thet[2] meth ræthæ kan atallæ ♦

Til thæssæ wdermæræ forwaringh oc windes burdh thæ ladæ wi for Lider oc Emek wor jngesegel meth wiliæ oc widskab lath hengæ for thettæ breff meth ander gothæ mens jngesegel som ar Hinrik Sturæ Erik Pethersøn aff Hønburgh Nis Iepsøn aff Hesselballigh oc[3] Nis Pedersøn i Staderup ♦

Datum anno domini mocdo xxix feria quarta postfestum beati Martini confessoris ac pontificis ♦

1. oc] Muligvis forsøgt bortraderet, A. 2. thettæ] thet, A. 3. oc] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.