8. januar 2016: Opdatering

2016-01-08 af Thomas Hansen

Med dagens opdatering offentliggøres 2 tekster om forholdene i Sønderjylland.

Kong Erik 7. af Pommern opsiger 8. september 1416 freden med holstenerne og erklærer krig imod grev Heinrich af Holsten. Sankthans 1416 var Kolding-forliget fra 1411 (14110324001) imellem kong Erik på den ene side og hertuginde Elisabeth og grev Heinrich på den anden udløbet. Dette danner den formelle baggrund for opsigelsen af freden og krigserklæringen.

Læs teksterne her:

  1. 14160908001
  2. 14160908002

Læs mere om Diplomatarium Danicum