25. september 2014: Opdatering

2014-09-25 af Thomas Hansen

Med opdateringen 25. september er diplomatarium.dk udvidet med 42 nye tekster; der er foretaget en række rettelser af det samlede materiale samt tilføjet nye funktioner.

Tilføjelser pr. 25. september 2014

  • 42 tekster, alle oversat
  • Søgefunktionen er forbedret, således at der nu også søges på udstedelsessted og regest.
  • Links mellem tekster. Arbejdet fortsætter
  • Citér denne tekst. Ny funktion i foden af hver tekst med de nødvendige oplysninger til citation af teksten.
  • Rapportér et problem. Funktion, der tillader læserne, at indberette problemer med tekst eller oversættelse til redaktionen. Funktionen findes i sidefoden ved den enkelte tekst.
  • Konkordans over Bind 8-12 (1401-1412). Konkordansen muliggør sammenligning af løbenumrene i den gamle webapplikation med de nuværende id-numre. Adgang til konkordansen findes under menupunktet 'Registre' øverst på siden. Se konkordansen

Rettelser

Ud over en række mindre rettelser er der foretaget følgende ændringer:

Læs mere om Diplomatarium Danicum