1429.. [Fyns] landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om, at hr. Sten (Tygesen (Basse)) hvert år havde tilbudt hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) indløsning af det gods, som denne havde i pant af hr. Aksel Andersen (Mule (af Kjærstrup)), men som hr. Aksel havde givet hr. Sten fuldmagt til at indløse.

Tekst efter reg.

Tekst

Lanndz tings widne att her Steen huert aar tilbødt her Biørn løsenn paa alt thet goedz som hand haffde i panndt aff her Axell [a] och hand haffde vndt her Steen løssenn paa,[b]

1429 ♦

a. som hand haffde i panndt aff her Axell ] DD 1421, nr. 14219999022. b. hand haffde vndt her Steen løssenn paa,] DD 1423, nr. 14239999019.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.