1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fire breve.

Det første fra 17. maj 1406, i hvilket hr. Elav Elavsen og Katrine, enke efter Strange Pedersen, samt hendes brødre, Bugge og Henrik Nielsen, skøder og afhænder til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel med tilliggende gods.

Det andet fra 15. maj 1406, hvorved hr. Peder Nielsen af Ågård og hans broder hr. Erik Nielsen overlader og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel.

Det tredje er fra 20. august 1406, hvorved Susanne, Godskalk Nielsens enke, og hendes sønner Jens Eriksen af Landtind, Niels Eriksen af Skarregård og Brune Erik samt hendes svigersøn Stig Munk afhænder og skøder til dronning Margrete og kronen den ret, de på egne vegne og efter Godskalk Nielsen og dennes og Susannes afdøde søn Niels Godskalksen måtte have til Åstrup i Vendsyssel.

Det fjerde er et rettertingsvidne fra 13. maj 1406, hvorved kong Erik erklærer, at ridderne Peder Nielsen af Ågård, Erik Nielsen og Elav Elavsen samt Bugge Nielsen, Henrik Nielsen og hans søster Katrine, Jens Eriksen, Niels Eriksen, Brune Erik og hans moder Susanne på kongens retterting har erkendt ingen ret at have til godset Åstrup i Vendsyssel.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsæs aar thusendefirehundrethe vpæ thet fiortenda aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet ok hørt grangifflighe foræ oss owerlæsnæ opnæ pærkmæns breff w raghedhæ oc w scrapædhæ ok j alle made w falskedhe oc w misthenkeleghe meth sanne oc wissæ hængende jncigle jncigledhe hele oc holdne oc allstings wælbe[w]aredhæ hwilkæ breff lud[e] ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jac Eleff Elefsøn riddere (etc. = DD 1406. 17. maj, nr. 14060517003) ♦

Wy Pæther Nielssøn aff Agardh (etc. = DD 1406. 15. maj, nr. 14060515001)♦

Jac Susanna Gotscalk Nielssøns æfterleue (etc. = DD 1406. 20. aug., nr. 14060820001)♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 13. maj, nr. 14060513004)♦

Ok til meræ witerlicheet her vm hafue wy ladet ware jncigle hænges ffor thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.