21. december 2016: Basen er opdateret

2016-12-21 af Thomas Hansen

Blandt teksterne er bl.a. fire nye tekster med våbenhvilen i Horsens 22. august 1432 imellem kong Erik på den ene side og grev Adolf og Gerhard og stæderne Lübeck, Lüneburg, Wismar og Hamburg på den anden:

Læs mere om våbenhvilen her

Læs mere om Diplomatarium Danicum