16. september 2016: Sorø gavebog publiceret

2016-09-16 af Thomas Hansen

Med opdateringen 16. september er de sidste tekster fra Sorø gavebog publiceret (den sidste fra midten af 1440'erne). Dermed er samtlige tekster fra denne gavebog nu publiceret med kritisk apparat og oversættelse inden for rammerne af Diplomatarium Danicum.

Læs de nyudgivne tekster fra Sorø gavebog her

Desuden er 10 tekster overvejende vedrørende konflikten om Slesvig publiceret. Se f.eks. Lübecks krigserklæring til kong Erik d. 6. oktober 1426 eller krigsfangerne Hans Hillemanns og Hans Robrinks løfter fra hhv. 30. maj 1427 og 11. august 1429 om at vende tilbage til deres fangenskab efter en midlertidig løsladelse

Læs mere om Slesvig-konflikten her:

Læs mere om Diplomatarium Danicum