Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Regnskab

134 Resultater:
Vis 100 pr. side
1401. [9. juni-26. november] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

1401. 28. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud.

1401. 8. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Dronning Margretes udkast til et strandretsprivilegium for hansestæderne.

[1401]. 4. decemberWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med John Peraunt, serjeant-at-arms, vedrørende dennes udgifter i forbindelse med en sendefærd til dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern.

[1401]. 7. december sprog: latin, emne: regnskab,

John Parant aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1401 4. december for sin rejse til Sverige for som den engelske konges udsending at forhandle med Margrete og Erik 7. af Pommern.

[1401] sprog: latin, emne: regnskab,

Hamburgs kæmnerregnskab.

1402. 13. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 15. april om et år med resten.

1402. 14. martsRom sprog: latin, emne: regnskab,

Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af Sta. Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påske om et år med resten.

1402. 15. marts sprog: latin, emne: regnskab,

Udbetaling til Hugh Lutterel for leje af skibet "Passagere" i forbindelse med den danske ambassadør Peder Lykkes rejse fra Calais til Dover.

1402. 10. majHaag sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, tilstår staden Stavern at indsætte fire af dens borgere til at forvalte stadens indtægter af afgifter, vejerbod, mål, fogediet i Skåne og forskellige hverv.

1402. 26. maj sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud, ridderen Folmer Jakobsen.

[1402. 18. september] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til sine udsendinge til dronning Margrete.

1402. 20. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Hr. Jens Andersen kvitterer sin broder Aksel Andersen for al gæld undtagen de 24 mark sølv, for hvilke broderens gods i Skåne var pantsat.

1402 sprog: latin, emne: regnskab,

Hamburgs kæmnerregnskab.

1402Hildesheim sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgifter for staden Hildesheim til dronning Margretes musikanter.

1403. 29. martsRoskilde sprog: latin, emne: regnskab,

Lars Jensen, dekan i Roskilde, kvitterer hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for regnskabsaflæggelse indtil dags dato.

1403. 15. april sprog: latin, emne: regnskab,

Optegnelse om fordeling mellem fire kardinaler af indbetalinger fra en lang række ærkebiskopper, biskopper og abbeder, herunder blandt ærkebiskopperne ærkebiskoppen af Lund.

1403. [Efter] 20. majMarienburg sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

(1)403. [Efter] 6. juniScharpau sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Scharpau.

1403. 24. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til udsendingen til dronningen af Danmark.

1403. 31. oktoberHelsingborg sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern overlader biskop Peder af Roskilde Stevns herred og Store-Heddinge for et tidsrum af seks år.

1403 sprog: latin, emne: regnskab,

Hamburgs kæmnerregnskab.

[1404]. 16. aprilWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henry 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med magister Richard Derham vedrørende dennes udgifter i forbindelse med de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

1404. 23. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger for herberg til dronningen af Danmarks udsendinge.

[1404]. 11. majWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at afregne med John Peraunt, serjeant-at-arms, vedrørende dennes udgifter i forbindelse med de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

1404. 16. juniHjortholm sprog: latin, emne: regnskab,

Biskop Peder af Roskilde erklærer, at fru Adelheid Madsdatter, enke efter Jens Pallesen, indsætter broder Lars, abbed i Ringsted, som værge for sig og sin søn Palle Jensen.

[1404]. 16. juni sprog: latin, emne: regnskab,

John Paraunt aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 11. maj for sin rejse til Sverige og Norge som deltager i forhandlingerne med dronning Margrete og Erik 7. af Pommern.

1404. 17. juni sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Notits på nederlandsk i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til piberen hos hertugen af Slesvig.

1404. 5. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger vedrørende dronningen af Danmarks udsending.

1404. 8. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til hr. Klaus, den tilfangetagne ridder fra Danmark.

[1404. 29. september - 1405. 28. september] sprog: en, emne: regnskab,

William Loveney, dronning Filippas skatmester, aflægger regnskab for reparationer, bl. a. af dronningens vogn og stol.

1404. 12. oktober sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til budet fra Kampen, der havde bragt brev om overgreb på købmandsgods fra Slesvig.

1404. 14. oktober sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Lubbert Johanssoen til fortæring ved møde om overgreb på købmandsgods fra Slesvig.

1404. 2. november sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab om udbetaling til Johan de Hoyer og Gelmer Meynoltssoen, der var redet til Zwolle for at tale med biskoppen af Utrecht om bl.a. købmændene fra Slesvig.

1404. 14. novemberHaag sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Hertug Albrecht af Bayern kundgør, at han og hans tro mand Gerrit van Heemskerke, der agter at rejse til dronning Margrete, gensidigt har foretaget fuldstændig opgørelse af tilgodehavender og krav, og giver ham kvittering for det, han har modtaget.

1404. 21. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen, hr. Svend.

1404. 27. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til ridderen, der var fanget i Danmark.

1404 sprog: latin, emne: regnskab,

Hamburgs kæmnerregnskab.

1404 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse i staden Regensburgs regnskaber, hvor der under oplysninger om musikanter bl. a. anføres en af den danske konges ikke navngivne herolder.

1404 eller 1562 sprog: ældre nydansk, emne: regnskab,

Skøde på et jordstykke i Nørreby.

[Omkr. 1404] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om, at stædernes fogeder i Skåne skylder storskafferen i Königsberg 50 nobler for et skib, der blev udrustet til fredeskib.

1405. [9.-13. januar] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen Henrik Spies, der var fange i Danmark.

1405. 15. maj sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til borgmesteren i Dirschau for en rejse til Danmark.

1405. [Efter 29. maj] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

[1405. Efter 18. juni] sprog: latin, emne: regnskab,

Detailleret regnskab over biskop Richard af Rochester, forhen Bangors indtægter og udgifter til rejser i årene 1402-1404 som udsending for kong Henrik 4. af England bl. a. til Danmark, Sverige og Norge med henblik på ægteskaberne mellem kongens søn Henrik og Erik af Pommerns søster og mellem Erik 7. af Pommern og Henrik 4.s datter Filippa.

1405. 19. juni sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for udrustning af skibe til togt mod Danmark.

1405. [Omkr. 23. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til herberg og fortæring for et dansk bud udsendt af hr. Arnold til fogeden på Gotland.

1405. [13.-29. juli] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark og borgere fra Komotau.

[1405]. 16. juli sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Notits i Hildebrand Veckinghusens regnskab om udbetaling til Jan Alderssoen for en tønde gode sild fra Skåne.

1405. [Omkr. 15. oktober] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en hest givet af højmesteren til bude fra Danmark.

1405. 20. oktoberViterbo sprog: latin, emne: regnskab, kirkeret,

Pave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia til rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og nogle andre lande med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer i rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og i visse andre lande med undtagelse af Italien, i hvilke og gennem hvilke Du måtte rejse, samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet.

1405. 30. novemberLund sprog: latin, emne: regnskab,

Ærkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund.

1406. [6.-8. januar] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete.

[1406.] 5. februar sprog: latin, emne: regnskab,

Richard Derham aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 16. april for sin rejse til Sverige, Danmark og Norge som deltager i forhandlingerne med Margrete og Erik 7. af Pommern.

1406. 6. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til den gejstlige udsending fra Danmark.

1406. 17. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til fogeden på Roggenhausen og Johan van der Mersche, der var højmesterens udsendinge til dronning Margrete.

1406. [Efter 12. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

1406. [24.-28. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete.

1406. [5.-25. juli] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude fra Danmark.

1406. 15. juliWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at betale hendes ledsager Henry Lord Scrope of Masham 40 shillings daglig.

1406. 15. juliWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale Richard af York 5 mark om dagen, når han ledsager dronningen.

[1406]. 18. juliWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale dronningens hofdamer Catherine Waterton, dronningens hofmesterinde, og Anne Lisle £60 hver nu og £40 hver i Lynn inden afrejsen.

[1406]. 21. juliWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale hendes ledsager biskoppen af Bath og Wells 5 mark daglig.

[1406]. 21. juliWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale £20 til baronen af Wemme, der ledsager dronningen til Danmark.

1406. 21. juliWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale 100 mark til dronningens kammerherre Walter Hungerford.

1406. 22. juli sprog: latin, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger med samtykke af rådet sin leder af hofholdningen at sørge for, at udrustningen til det skib, som dronning Filippa skal benytte til rejsen til Danmark, overlades til William Loveney, Filippas skatmester.

[1406]. 22. juliWestminster sprog: latin, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England udnævner William Loveney, væbner, til skatmester for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark, og for følget under dets tilbagerejse til England.

1406. 22. juliWestminster sprog: latin, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England udnævner Ralph Ramesey, væbner, til comptroller of the pipe for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark og under følgets tilbagerejse til England.

[Efter 1406. 22. juli] sprog: latin, emne: regnskab,

Fortegnelse over krigsudrustning på skibe hvormed dronning Filippas rejse til Danmark foretages.

[1406]. 27. juliWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale 50 mark til dronningens garderobemester Richard Clifford og 100s, dvs. 7½ mark, til dronningens ledsager serjeant-at-arms John Peraunt.

1406. 8. augustWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester, William Loveney, at udlevere det modtagne sølvtøj til dronningen.

1406. 11. augustWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester, William Loveney, at udbetale £20 til dronningens garderobemester Richard Clifford.

[1406]. 16. augustWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale £100 til ridderne Piers de Bukton og John de Bukton for at ledsage dronningen til Danmark.

1406. 1. oktoberS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Pave Innocens 7. udnævner biskop Johan af Slesvig til det apostolske kammers kollektor i Danmarks rige og tilbagekalder alle tidligere udnævnelser.

1406. 7. oktoberS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Pave Innocens 7. pålægger provsten ved kirken i Lübeck at indskærpe kollektorer og underkollektorer at aflægge regnskab og indbetale, hvad de har indsamlet, til hans udsending Ludovico Baglioni fra Perugia.

1406. 29. oktober sprog: latin, emne: regnskab

Udbetaling af £829 16s 7d til William Loveney for udgifter i forbindelse med dronning Filippas giftermål.

1406. 30. november sprog: latin, emne: regnskab,

Magnus von Alen, ridder, kvitterer Lars Mortensen Skriver for trofast tjeneste.

1406(?) sprog: ældre nydansk, emne: regnskab, mageskifte,

Jens Jakobsen, borgmester i København, mageskifter en jord i København med biskoppen af Roskilde.

1407. 24. januar sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark.

[1407. Tidligst 1. februar] sprog: latin, emne: regnskab,

William Bourchier aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar for sine udgifter vedrørende sin deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

1407. 8. februar sprog: latin, emne: regnskab,

På vegne af Henry, lord Scrope af Masham, aflægger Walter Slegyll, i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar, regnskab for Henrys deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.

[1407. Tidligst 28. februar] sprog: latin, emne: regnskab,

På vegne af Richard, broder til hertugen af York, aflægger Baldwin Weer, i henhold til kongeligt brev af 1407 17. februar, regnskab for Richards deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.

1407 [3. marts] sprog: ældre nydansk, emne: regnskab,

På vegne af Henry, biskop af Bath og Wells, aflægger Roger, i henhold til kongeligt brev af 1407 5. januar, regnskab for Henrys udgifter i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.

1407. 12. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Pave Gregor 12. befaler sin kollektor i Danmark, biskop Jens af Slesvig i løbet af 14 dage efter modtagelsen af dette brev at indsende regnskab og penge fra sin indsamling, da pavestolen har hårdt brug for penge.

[1407]. Før 10. maj sprog: fransk, emne: regnskab,

85 navngivne engelske borgere beklager sig hos kong Henrik 4. af England over, at deres pårørende, der var løbet ind i en norsk havn, hvor de havde forventet at blive godt modtaget på grund af den højtærede frue, Eders meget nådige datter, nu dronning af Danmarks ægteskab, er blevet dræbt af hanseatiske Bergensfarere, og beder ham kræve hansekøbmændene til regnskab derfor.

1407. 10. juniLübeck sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Hansestædernes rådsudsendinge meddeler staden Treptow, at de har besluttet at udruste fredsskibe mod fetaljebrødrene i Frisland, og at der udskrives en pundtold til dækning af omkostningerne, hvorover der skal aflægges regnskab inden 25. juli. Endvidere vil man skaffe sig underretning i Brügge, i England og hos stædernes fogeder og oldermænd i Danmark, om der sker afbræk i deres privilegier.

1407. [1.-31. august] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til dronningen Margretes bude, Erik og Wulflam.

1407. September sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Indførelse i månedsregnskabsbogen i Zwolle om bude fra Kampen til Skåne.

1407. 22. september sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

En ukendt aflægger regnskab for køb og salg af købmandsvarer til Hildebrand Veckinchusen, købmand i Reval.

1407. [oktober] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til kommendatoren i Mewe, til fogeden på Roggenhausen samt til storskafferen i Königsberg.

1407. 9. oktoberRibe sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Henrik Welder, foged i Frankfurt am Main, meddeler byen, at han er blevet forsinket på rejsen til Danmark sammen med hertug Johan, og at han derfor har foranlediget et brev til den tysk-romerske konge for at afværge skade på byen.

1407. 12. oktober sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en sadel til kongen af Danmark og for dronning Margretes budes fortæring.

1407. 13. oktober sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til udrustning af en udsending til dronningen af Danmark.

[1407 - 1408. 31. juli] sprog: latin, emne: regnskab,

William Loveney aflægger regnskab for udgifterne i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.

[1407-1408. juli] sprog: ældre nydansk, emne: regnskab,

Richard Clifford, Filippas garderobemester aflægger regnskab for udgifterne i forbindelse med dronning Filippas rejse til Danmark.

[1408]. 18. februarWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale William Bourchier, ridder, de ham tilkommende penge for deltagelse i de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

1408. 28. marts sprog: nederlandsk, emne: regnskab,

Notits i staden Deventers kæmnerregnskab, hvori nævnes den danske konge.

1408. 23. maj sprog: latin, emne: regnskab,

Udbetaling af £20 til Filippa, dronning af Sverige og Danmark.

1408. 28. majWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale en sum penge til Nicholas Blakebourne, tidligere admiral i Nordsøen, som bl.a. har sørget for dronning Filippas rejse til Danmark.

[1408]. 12. juniWestminster sprog: fransk, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England pålægger the Exchequer at afregne med dronning Filippas garderobemester Richard Clifford vedr. dennes udgifter i dette embede.