Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Skoede

322 Resultater:
Vis 100 pr. side
1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Nielsen, Rentaff i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 19. oktober sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Åstrad Svendsen i Rejnstrup skøder skov og mark ved Bavelse sø til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1404. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte, skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge mageskifter to agre, der tidligere har ligget til en gård i Gunderslevlille, til Åstrad Svendsen i Reinstrup for denne jord ved Bavelse sø

1404. 3. decemberSjællands landsting sprog: latin, emne: skøde

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen Erik Barnimsen af Skarsholm, skøder på Sjællands landsting alt sit fædrene gods i Ejby til Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Jakobsen Lunge skøder Bridde mølle til kronen.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Otto Oldeland skøder sit gods i Ulsted og andetsteds til Børglum kloster.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Fru Ellen Buggesdatter skøder Mads Nielsen en gård i Hastrup.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Alike, enke efter hr. Jens Rud, skøder sin arv efter Johan Remersen til biskop Peder af Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncikesen skøder gården Holte og sit gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jens Rud skøder alt sit arvegods efter fru Bege til biskop Peder af Roskilde.

1404 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder gods i Sømme, Volborg og Ringsted herreder til biskop Peder af Roskilde.

[1404-1414] sprog: latin, emne: skøde

Ingvar Nielsen af Kædeby, væbner, skøder Helligkors' eller sankt Ødbøns alters gods i Bøstrup, Næstebølle og Emmerbølle, som hans hustru Mettes fader Anders og bedstefader Niels Butze i over 60 år har haft i deres værn, tillige med altrets pengeblok til præstebordet i Bøstrup mod afholdelse af en ugentlig messe.

1405. 15. januarLunds byting sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Tingsvidne, at Niels Simonsen skøder en gård i Lund til Niels Sunesen.

1405. 21. marts emne: skøde

Peder Jonsen af Osby skøder en gård i Bältinge til Bosjø kloster.

1405. 21. april sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Kirt sælger og skøder Næsholm og andet gods i Hellum herred til biskop Lave af Viborg.

1405. 24. maj sprog: latin, emne: skøde

Erik Jensen, præst og prior i Ring kloster, Margrete Lavesdatter, priorinde, og konventet sammesteds skøder klostrets øde gods i Nederskov til brødrene Jens og Mikkel Madsen som vederlag for deres øde gods i Assendrup.

1405. 19. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henrik Prip og Klaus Mørk sælger en gård i Udby i Rogsø herred til biskop Bo i Århus.

1405. 6. juliSlesvig sprog: latin, emne: skøde

Kristian Holk, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

1405. 21. juliMalmø sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Folkvin sælger et stenhus ved havnen i Malmø til dronning Margrete.

1405. 22. novemberRossared sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Hake skøder hovedgården i Olafors med mølle til hr. Bent Piik.

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Maren, enke efter Anders Pedersen, skøder sin del af Tolbøl til Vestervig kloster.

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lars Moltesen skøder en gård i Øster Hørdum til Vestervig kloster.

1405 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Mogensen skøder Bryde mølle til dronning Margrete, og Anders Lunge giver stadfæstelsesbrev herpå

1406. 10. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemar på den faste gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder.

1406. 11. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Stig Andersen stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemars på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete.

1406. 23. martsViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete.

1406. 15. aprilRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Jensen, bymand i Randers, sælger og skøder til dronning Margrete den stenhusgård vest for sankt Hans Kirke i Viborg, hvilken han tidligere selv beboede.

1406. 1. maj sprog: latin, emne: skøde

Stig Ågesen af Näs, ridder, skøder to gårde i Djurslöv til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingeborg i domkirkens kor.

1406. 13. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen (Galskyt) oplader og skøder til kong Erik og dronning Margrete al sin arveret i jordegods og al anden arv, som tilkom ham efter hr. Niels Myg (Galskyt), specielt i Diernæs og Krekær.

1406. 13. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Kristense, datter af Knud Porse, hendes søn Aksel Mogensen og hendes svigersøn Henneke Nielsen sælger forskelligt gods i Skåne og Halland til hr. Abraham Brodersen.

1406. 15. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård og hans broder hr. Erik Nielsen oplader og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel.

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen og Katrine, enke efter Strange Pedersen, samt hendes brødre, Bugge og Henrik Nielsen, skøder og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel med tilliggende gods.

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen og Jens Nielsen af Visborg sælger og skøder alt, hvad de havde fået af Færkes gods, til kong Erik og dronning Margrete.

1406. [Før 19. maj] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Brev, at Folmer Jakobsen, Hans og Predbjørn Podebusk skøder alt deres gods i Ejdrup til hr. Kristian Vendelbo.

1406. 19. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Brev, at hr. Kristian Vendelbo skøder biskop Lave af Viborg Ejdrup som bod for skade, han har forvoldt bispedømmet.

1406. 19. majÅlborg sprog: da, emne: skøde

Peder Høg og Niels Krabbe oplader og skøder på deres egne og deres arvingers vegne, specielt Peder Høgs datter Sofie, forskelligt (opregnet) jordegods i Nørre og Sønder Tranders til kong Erik og dronning Margrete og kronen.

1406. 8. juniBåhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Jensen Færke, præst, stadfæster Peder Mortensens og Jens Nielsen af Visborgs skøde til kong Erik og dronning Margrete på hans faders, Jens Færkes gods, hvilket han sammen med sin moder og broder havde overladt til de nævnte, Peder Mortensen og Jens Nielsen.

1406. 6. augustRibe sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter lover at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og opladt dronning Margrete og kong Erik deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder- og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods.

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Susanne, Godskalk Nielsens enke, og hendes sønner Jens Eriksen af Landtind, Niels Eriksen af Skarregaard og Brune Erik samt hendes svigersøn Stig Munk afhænder og skøder til dronning Margrete og kronen den ret, de på egne vegne og efter Godskalk Nielsen og dennes og Susannes afdøde søn Niels Godskalksen måtte have til Åstrup i Vendsyssel.

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Ærkedegnen Jens Helt, kantoren Troels og hele kapitlet i Ribe oplader og skøder til dronning Margrete Ribe domkirkes mulige ret til den jord, hvor borgen Nørholm ligger, og omliggende agre og enge med mølle og å, samt endvidere domkirkens ret til gården Kviksbæk.

1406. 5. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen oplader og skøder gården Højstrup i Stevns herred til dronning Margrete, skønt han tidligere havde pantsat hende den for 1000 lødige mark, og pantet var uindløseligt i hendes levetid.

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Mogens Munk skøder og oplader Møllegård i Hornum herred tilbage med møllen, Gamlevads mølle og en gård i Astrup samt en landbo til dronning Margrete og giver samtidig afkald på al ret til Boring i Bygholm len.

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Bjørn Svendsen afhænder og skøder Uregård i Tistrup sogn i Vardesyssel til dronning Margrete.

1406. 6. septemberViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Torkil Myg, hans hustru Bodil Gundesdatter og dennes søster Mette Gundesdatter afhænder og skøder deres mulige rettigheder i gården Vig i Thy med tilhørende gods bl.a. fem gårde kaldet Sigtrygs gods, til dronning Margrete og hendes efterkommere. Desuden oplader og skøder nævnte Mette sine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrup samt Povl Globs gods.

1406. 7. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg afhænder og skøder Odsgård i Middelsom herred, som Jens Brandsen og hans søster samt denne svigersønner tidligere ejede, til dronning Margrete.

1406. 9. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Hval afhænder og skøder forskelligt, opregnet gods i Vendsyssel til dronning Margrete.

1406. 11. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Villadsen, hans hustru Gro, datter af Geverd Berlin og hendes frænder afhænder og skøder forskelligt gods i Hundborg og Hillerslev herreder til dronning Margrete.

1406. 17. septemberRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Keld Mikkelsen, Maren Ebbesdatter, enke efter Bjørn Eriksen, hendes søster Cecilie og Elene Jensdatter, enke efter Peder Fynbo afhænder og oplader til dronning Margrete forskelligt gods i Rinds og Lysgårds herreder, hvilket er deres arvegods efter Knud Hågensen af Bølle og fru Bodil, deres søn Hågen Knudsen samt Keld Keldsen.

1406. 22. september sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jakob Villesen af Kjeldkær oplader og skøder til dronning Margrete den rettighed, som han og hans hustru Gisla, Hartvig Sesteds datter, måtte have i den faste gård og by Grødersby med alle tilliggender, som de Pogewischer havde solgt til dronningen, til hvem Hartvig Sested og hans børn også havde afhændet deres niendedel.

1406. 5. oktoberKalundborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen bekræfter salget af gården Højstrup i Stevns herred med alt tilliggende opregnet gods, som han tidligere havde pantsat til dronning Margrete. Han stadfæster det skøde, han har udstedt på retterting i Ålborg, og da han ikke selv kan være til stede, beder han landsdommeren Jens Gyrstinge om på landstinget at skøde Højstrup til dronning Margrete eller hendes repræsentant.

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte, skøde

Jens Josefsen Most i Stora Jordberga mageskifter gods i Harjagers herred til hr. Niels Jensen Svarteskåning og Bengt Turesen til gengæld for gods i Vemmenhög herred.

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Jakobsen i Radsted skøder og sælger til hr. Folmer Jakobsen i Tvede al sin rettighed i gården Asserstrup på Lolland, som han havde arvet efter sin broder Anders Jakobsen og sin fader Jakob Pedersen.

1406. 30. november sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Kristian Holck, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Leghel skøder sit gods på Forlev mark til Øm kloster.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Kalf skøder alt sit gods i Levring til biskop Lave i Viborg.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Merete Andersdatter skøder alt sit gods i Kyse til dronning Margrete.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Folmer Jakobsen Lunge skøder hr. Klaus Krumpen alt sit gods i Skellerup.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, skøder en gård i Køge til biskop Peder af Roskilde.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sakse Odgersen og hans hustru skøder deres gods på Møn til biskop Peder af Roskilde.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anne, hr. Mikkel Ruds hustru, skøder et halvt bol jord i Gladsaxe til sankt Clara kloster i Roskilde.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sakse Grubbe skøder alt sit gods i Boeslunde, Englerup og Sønderup til Antvorskov kloster.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Oluf Pedersen skøder en gård i Drøsselbjerg til Antvorskov kloster.

1406 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Esbernsen Bille skøder 7 ørtug jord i Eggeslevlille til Antvorskov kloster.

[Efter 1406] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Mogens von Alen får Højstrup i forlening.

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup og Niels Olufsen Lunge af Falkerslev oplader og skøder alt det gods i Nørre- og Sønderjylland, som de havde arvet efter deres fader hr. Oluf Olufsen Lunge af Mosegård, til deres fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Abele i Radsted, Gotfred Bangs enke, sælger og skøder sin rettighed i halvdelen af Assersdrupgård til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.

1407. 18. januar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Herluf Nielsen skøder sin rettighed i gods i Bjæverskov herred til hr. Jens Falks børn.

1407. 16. februarKungsbacka sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Abraham Brodersen skøder til sin stedsøn hr. Bent Piik 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred samt tilbageleverer det pantsatte Rossared.

1407. 2. martsRingsted sprog: da, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen skøder på Sjællands landsting gården Højstrup med alle tilliggender til dronning Margretes repræsentant Klaus Skinkel, efter at han tidligere har skødet den til hende på rettertinget og ladet landsdommeren for Sjælland gøre det på landstinget.

1407. 6. marts sprog: latin, emne: skøde

Rigild Puge af Alstrup og hans hustru Sofie skænker Viborg bispestol deres gods i Højslev sogn for sjælemesser.

1407. 7. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Synde Jakobsen og hans hustru Tove Santesdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt det gods, som Tove fik i morgengave af sin første mand Knud Simonsen eller arvede efter sin datter Cecilie.

1407. 8. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby, hans hustru Margrete og hendes broder Henneke Ahlefeld skøder deres rettighed i Krønge til dronning Margrete.

[1407. Omkring 9. marts] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder Krønge hovedgård og al ret på Lolland til dronning Margrete.

[1407. Omkring 9. marts] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder på rettertinget dronning Margrete alt det gods, der tilfaldt ham med hans hustru Margrete.

1407. 10. april sprog: latin, emne: skøde

Abraham Brodersen, ridder, skænker 15 gårde, et fæste og 2 møller til Lunds domkirke til opretholdelse af det alter for Gud og jomfru Maria, som han har indstiftet sammesteds, og til afholdelse af en evig messe.

1407. 14. april sprog: latin, emne: skøde

Jens Rampe, borger i Randers, skøder al sin bebyggede og øde jord i sankt Olufs sogn i Århus til hr. Jens Stigsen, evig vikar ved kirken i Århus.

1407. 31. maj sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Mats, kannik i Linköping og provst i Sunnerbo, skøder Rönnäs og to gårde i Vedåsa til ridderen hr. Abraham Brodersen.

1407. 24. juni sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Pedersen, kaldet Lillemunk, skøder en gård i Aptrup.

1407. 20. juliGræse sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Jakobsen Stygge i Glivarp skøder Stånum til fru Ida Lavesdatter.

1407. 28. juliHolbæk sprog: middelnedertysk, emne: skøde

Fru Kristine, datter af hr. Erik Barnimsen og gift med Gevert Bydelsbak, skøder alt sit gods i Tuse og Ars herreder til ridderen hr. Hans Podebusk.

1407. 1. augustHolbæk sprog: gammeldansk, emne: skøde

Fru Taleke Podebusk, enke efter Brand Podebusk, skøder og oplader på kong Eriks retterting i Holbæk al den rettighed i Danmark og Tyskland, som hun arvede efter Brand Podebusk og deres datter Elisabeth, til herrerne Hans og Predbjørn Podebusk; desuden stadfæster hun det skøde, som de havde givet dronning Margrete på Dronningholm.

1407. 2. augustGunderslevlille sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1407. 12. september sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne, at Peder Lading skøder sin gård Fajstrup til Tvilum kloster.

1407. [Omkr. 22. september]Trøjborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Klaus Limbek skøder Trøjborg, Skinkelsborg og Hundsbæk til dronning Margrete.

1407. [Omkr. 22. september] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Klaus Limbek skøder Trøjborg til dronning Margrete.

1407. 14. november emne: skøde

Troels Nielsen skøder en gård i Bonderup til Jon Nielsen.

1407. 28. november emne: skøde

Tingsvidne, at Reineke Smed skøder en del af en gård i Malmø til Niels Jensen af Væsum.

1407. 29. december sprog: da, emne: skøde

Niels Eriksen skøder til sin frænde Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, alt det gods i Støvring herred, som han arvede efter sin fader Erik Nielsen, og som er pantsat til biskop Peder i Roskilde for 90 lødige mark.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Pedersen Galskyt skøder sit gods i Ans til Alling kloster.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder Borregård til biskop Bo af Århus.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Godskalk Rostrup skøder biskop Bo ovennævnte gods.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder sit gods i Borre til biskop Bo af Århus.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen skøder biskop Bo ovennævnte gods.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Albrechtsen skøder gods i Hollensted til Hellig kors alter i Børglum.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Pedersen af Svanholm skøder sit mødrene gods i Særløse til biskop Peder af Roskilde.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Olufsen af Hillerødholm skøder sit gods i Kettinge til biskop Peder af Roskilde.

1407 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne om, at Ture af Tørring skøder Mariager kloster al sin ret gods i Edderup, hans forældre havde skænket.

[Før 1407] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Broder Jens Tordsen skøder Mariager kloster en gård i Ålborg.

1408. 7. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gunde Jonsdotter sælger sit gods i Dye, Törestorp, Hillerstorp, Slingsås, Norrebo, Poarp, Higjöl, Hohult, Allbohult, Holma og Torp samt alt andet gods undtagen Harkeryd, der er skænket til Nydala kloster, til ridderen hr. Abraham Brodersen for 400 mark svensk.