Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Skoede

322 Resultater:
Vis 100 pr. side
1408. 23. januarViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Niels Mikkelsen Krabbe oplader sit gods i Fiskbæk med mere gods i Nørlyng herred til dronning Margrete og kong Erik som bod, fordi han og hans morbror Niels Kås og flere andre havde brudt ting- og kirkefreden.

1408. 11. februarØrum sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Niels Strangesen af Thy og hans hustru Mette Pedersdatter oplader og skøder en række bøndergårde på Mors og i Thy til dronning Margrete og kong Erik.

1408. 24. februarBørglum kloster sprog: gammeldansk, emne: skøde

Henrik Klausen Smalsted oplader og skøder al den ret, som han eller hans forældre har haft til Søndbjerg på Thyholm og andet gods i Thy, til dronning Margrete og kronen.

1408. 7. marts emne: skøde

Lale Svendsen af Trulstorp skøder tre gårde i Mossheddinge til ærkebiskop Jakob af Lund.

1408. 10. martsHjørring sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen oplader og skøder byen Harritslev ved Åstrup i Vendsyssel med alle tilliggender til dronning Margrete.

1408. 12. marts sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde indstifter uddelinger i Vor Frue kirke i København ved de kanoniske tider og skænker den biskoppelige sildetiende af København og Amager, to grundstykker og en gård samt skylden af 12 slagterboliger i Bjørnebrogade hertil til gengæld for afholdelsen af en årtid for alle biskopper af Roskilde.

1408. 23. marts sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Hågensen skøder en gård i Allerup til biskop Bo af Århus.

1408. 21. aprilÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Jens og kapitlet i Børglum om, at dronning Margrete til provsten og kapitlet i Børglum har skødet og afhændet en lang række bøndergårde i Horns, Kær, Jerslev og Skovbo herreder, hvilket gods tidligere hørte under Rugtved, til oprettelse af et trinitatis alter i Børglum domkirke med daglig gudstjeneste og årtid for dronning Margrete og hendes slægt dagen efter trinitatis-søndag; samt at provsten og kapitlet i dronning Margretes nærværelse har mageskiftet dette gods med biskoppen af Børglum til bispebordet og i stedet fået gods i Vennebjerg herred i Vendsyssel.

1408. 23. aprilÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Palle Kirt og hans broder Jakob Kirt tilskøder dronning Margrete Amtoftgård m.m. gods i Han herred, hvilket tidligere var blevet skødet til kong Valdemar.

1408. 24. april sprog: gammeldansk, emne: skøde

Wichmand Andersen, bymand i Hjørring, sælger og skøder til dronning Margrete sin rettighed i en gård i Hjørring.

[1408. 13. maj eller 1413. 21. maj] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Maren Povlsdatter, enke efter Mads Trillar, anerkender over for Eskil Jakobsen, at hendes afdøde mand har skødet gods i Hammershøj, Passthorp og Lindum til dennes fader Jakob Eskilsen.

1408. 28. maj sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Elisabeth Gammels i Hou skøder en gård i Kastbjerg til Povl Pallesen.

1408. 2. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne, at Anders Jakobsen Stygge af Glivarp skøder Stånum by og mølle til Ove Torbensen på fru Ide Lavesdatters vegne.

1408. 5. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, sælger til dronning Margrete Skarsholm med tilliggende gods, som hun har arvet efter sin mand og efter sin datter Johanne.

1408. 10. juliSlagelse sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Hans Podebusk sælger og skøder til dronning Margrete den arv, der tilfalder ham efter hans hustru fru Johanne Barnimsdatter og efter hendes slægtninge, bestående af rettigheder i Skarsholm med mere gods i Tune herred.

1408. 16. juliSæby sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Grubbe og hans stedfar hr. Erik Bydelsbak oplader og afhænder alle deres arvede rettigheder i en del strøgods i Tuse herred.

1408. 28. juli sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Jensen skøder Langnos en gård i Ove.

[Omkring 1408. 1. august] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Niels Krabbe skøder en gård i Risum til Selde kirke.

1408. 11. august sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene Peder Sommer, Peder og Thomas Gedsted sælger og skøder til dronning Margrete det gods i Gedsted sogn i Rinds herred, som de havde arvet efter deres fader.

1408. 19. august sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Krag og Hartvig Tun skøder deres gods i Bolund til hr. Mogens Munk.

[Før 1408. 3. oktober] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Krag og hans hustru fru Elene skøder Rybjerg gård med mere gods til Ribe kapitel.

1408. 10. oktober sprog: latin, emne: skøde

Bent Hemmingsen af Merløse skøder en gård i Ringsted til Sorø kloster.

1408. 14. novemberRingsted landsting sprog: latin, emne: skøde

Lars Olufsen og Bo Olufsen, brødre, skøder al deres arv efter broderen Asser Olufsen, bymand i Køge, til Sorø kloster.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Niels Iversen skøder Hammelmose til Børglum kloster.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Dronning Margrete skøder en gård i Stabæk og andet gods til Børglum kloster.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Kaas skøder fire gårde i Vile sogn og en gård og et bol i Nautrup sogn til Dueholm kloster.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Lavesen og hans brødre skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ebbe Larsen skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Dannemand, borger i Kalundborg, skøder en gård sammesteds til biskop Peder af Roskilde.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tideke Bent af Menstrup skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til Bonde Jensen.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Jensen Bolsendal skøder sit gods i Vollerslev og Gørslev til biskop Peder af Roskilde.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jakob Kalf skøder sit gods i Jylland til biskop Peder af Roskilde.

1408 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Jensen Bolsendal skøder gods i Jersie til biskop Peder af Roskilde.

[1408-1421] sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Gert Hartvigsen Bryske sælger de ovennævnte to gårde til sin broder.

1409. 13. juni sprog: latin, emne: skøde

Seks præster i Skytts herred skøder en gård i Bøsarp og en ødegård i Skibarp til sankt Laurentius' kirkes bygningsfond i Lund som erstatning for betaling af Laurensøre fra præsterne i herredet til domkirken.

1409. 20. juli sprog: latin, emne: skøde

Olav Regnersen, præst og kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde, skøder sankt Johannes evangelistens alter i Roskilde domkirke en gård i sankt Laurenti sogn mod afholdelse af sjælemesser for sin og sine forældres sjæles frelse.

1409. [Omkr. 15. september]Kolding sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Nielsen af Bratskov sælger og skøder sin hovedgård Holmegård og alt sit øvrige gods på Fyn til hr. Predbjørn Podebusk.

1409. 26. decemberGunderslevlille sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Snubbe i Gerdrup skøder en gård i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge.

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Tingsvidne om ovenstående gave, jf.

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Erik Jensen skøder en gård i Jeksen til biskop Bo af Århus.

sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Henneke Gyncelinsen skøder sin rettighed i Tågerup til biskop Peder af Roskilde.

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jakob Gyncelinsen skøder sin del af det gods, han har i fællesskab med Henneke Mule, til biskop Peder af Roskilde.

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Bjørn Olufsen skøder sin rettighed i Havegård og Egemarke til biskop Peder af Roskilde.

1409 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hartvig Tralow skøder sin gård Storde til biskop Peder af Roskilde.

1410. 15. januar sprog: latin, emne: skøde

Radike Berckentin skøder sin gård i Malmø til Sorø kloster.

1410. 4. februar sprog: da, emne: skøde

Fru Maren, hr. Jens Mikkelsens datter, skænker sin hovedgård Lundegård og alt sit øvrige gods på Fur til Viborg domkapitel.

1410. 14. februar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hågen Hågensen skøder Aksel Pedersen en halv gård i Fjälkinge.

1410. 10.-15. marts sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Vidnebrev på en gård i Lund, som Peder Brag eller Oluf Krag solgte til Svend Skinder.

1410. 19. augustLödöse sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Gris, sognepræst i Lerum, oplader og skøder alt sit gods i Danmark til dronning Margrete.

1410. 15. oktoberRingsted sprog: gammeldansk, emne: skøde

Vidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde afhænder og skøder Falkendal i Sømme herred og sin ret til Knabstrup i Merløse herred til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Jens Lavesen sælger og skøder gods i Säby til kong Erik 7. af Pommern.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Sivert Ribbing, kannik i Århus, skøder alt sit gods til biskop Bo af Århus.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Kemp, prior i Ålborg, skøder to gårde i Bonderup til biskop Lave.

1410Sjællands landsting sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Landstingsvidne, at landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne skøder Paddeborg (nu Sparresholm) til biskop Peder af Roskilde.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Keld Jensen skøder en gård i Skælskør til biskop Peder af Roskilde.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Oluf Grubendal skøder gods i Sasserup til fru Elisabeth, enke efter hr. Bjørn.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Olde Nielsen skøder jord til Antvorskov kloster.

1411. 22. februar sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Anders Thygesen (= Anders Jakobsen Stygge) og hustru Kristine Eskilsdatter skøder hr. Aksel Pedersen, ridder fra Härlöv tre gårde i Göinge herred.

1411. 25. april sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Tage Henriksen skøder og oplader til biskop Peder af Roskilde al rettighed og arv i Hørby i Tuse herred, som han fik med sin hustru Elisabeth, og som denne havde fået efter hr. Zabel Kerkendorp.

1411. 24. juni emne: skøde

Hr. Erik Thomsen i Vinstrup skøder 1/6 gård i Nørre Jellinge til hr. Peder Nielsen i Vollerup.

1411. 31. juliRibe sprog: latin, emne: skøde

Præst Jens Nielsen af Vilslevs gavebrev, i hvilket han skøder en gård til sakristanen ved domkirken i Ribe, Niels Pedersen.

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Bonde Pedersen skøder en gård i Elsted til Sankt Søren i Ry.

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Peder Torstensen Bæger og Karen Ilvidsdatter skøder deres gods i Jylland og på Fyn til biskop Peder af Roskilde.

1411 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Antvorskov kloster skøder plads til en kålgård.

1411 sprog: latin, emne: skøde

Jens Gribsen i Køberup skøder sin gård i Vridsløse til Næstved Sankt Peders kloster mod at få tre gårde i Rislev og tre i Luderup i forpagtning på livstid.

1411Sjællands landsting sprog: latin, emne: skøde

Jens Gribsen skøder ovennævnte gård til Næstved Sankt Peders kloster på Sjællands landsting.

1412. 25. januar sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder ved mageskifte sin gård i Udstrup, Merløse herred, til ærkedegn i Roskilde Niels Billes præbende som kompensation for en gård i Sigerstrup.

1412. 26. januarLund sprog: gammeldansk, emne: skøde

Dronning Margrete indstifter en evig messe og en årtid i Lunds domkirke til frelse for hr. Abraham Brodersens sjæl, således som hun havde lovet ham til gengæld for de penge, hun skyldte ham.

1412. 18. aprilMalmø byting sprog: latin, emne: skøde

Henneke af Ølsen og Tale, enke efter Radike Berckentin, skøder for tredie gang Skagemands gård i Malmø til Sorø kloster.

1412. 21. septemberHelsingborg sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Vestensen sælger og skøder to gårde i Grødby i Ivetofta sogn, Villands herred, til hr. Aksel Pedersen af Härlöv.

[1412. Omkr. 25. oktober] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Iver Jul og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Erik Mikkelsen skøder sin broder Kristian Mikkelsen en gård i Fjelstrup.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Ivar Ræv skøder to gårde i Ulbjerg til Niels Smed.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Abbeden af Æbelholt kloster skøder gods i Boeslunde til biskop Peder af Roskilde.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Olufsdatter i Holbæk skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Troels Pedersen skøder en gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Kristine Olufsdatter skøder sin gård i Holbæk til biskop Peder af Roskilde.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Lydeke Skinkel af Egeskov skøder en gård i Katterød, en i Seden og en i Øster Skerninge til Predbjørn.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Merete Arentsdatter skøder gods i Kyse til dronning Margrete.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Hr. Valdemar Albertsen skøder en gård i Karlby til Nørre Kloster.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jens Nielsens skøder en tredjedel bol i Nøddenæs til Nørre Kloster.

1413. 20. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Erik Bang skøder en gård i Åsum herred til hr. Johan Olufsen.

1413. 11. oktober sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Andersen skøder gods i Merløse herred til Oluf Bille.

1413 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Johan Skarpenberg skøder gården Højris i Ljørslev sogn til Børglum kloster, jf. nr.

1414. 12. novemberLandskrona byting sprog: latin, emne: skøde

Tingsvidne af Landskrona byting om Rikwan Johansens skødning af en gård i Landskrona til Vinold Brokman, præst i Lund.

1415. 9. august sprog: latin, emne: skøde

Niels Pedersen Oldeniels skøder alt sit gods i Ølsemagle i Ramsø herred til domkapitlet i København og træffer bestemmelse om anvendelsen af indtægterne heraf

1415 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Jes Tygesen skøder Børglum kloster al sin rettighed i Agdrup.

1417. 29. september sprog: gammeldansk, emne: skøde

Klaus Limbek af Tørnings åbne brev om salget og skødningen af sit gods i Øsby, Børløsgård, Hajstrup, Råde, Hyrup, Hejsager, Vonsmose, Marstrup og Møkær til kannikerne og kapitlet i Haderslev for 400 mark lybsk i nobler, med tilbagekøbsret i ti år.

1417. 27. novemberBrusk herredsting sprog: latin, emne: skøde

Tingsvidne af Brusk herredsting om væbneren Herman Ivarsen Pennows skødning af fire gårde i Erritsø sogn og en i Ullerup sogn, som i forvejen var pantsat til Ribe domkapitel, til kantor Jakob Ivarsen på kapitlets vegne mod årtider for sig og sin hustru Lucie.

1418. 12. martsKalundborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hemming Smeth og hustru skøder en gård til Skt. Gertruds lav i Kalundborg.

1418. 5. majOdense sprog: gammeldansk, emne: skøde

Borkard Limbek og hustru Anne Arnvidsdatter skøder gods i Bårse herred til biskop Peder i Ribe.

1418. 31. oktober sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kristine Pedersdatter skøder gods i Lyngerup i Horns herred til Erik Jacobsen [Due]

1418 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Biskop Peder (Larsen Friis) i Børglum skøder Kragesig til Børglum kloster.

1420. 11. maj sprog: latin, emne: skøde

Peder Esgersen, væbner, skøder for sine synders skyld, nemlig et manddrab i gråbrødrekirken i Kolding, sin gård Dørslund til bispebordet i Ribe.

1421. 16. februarRibe sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hans Skelle oplader gods i Gram herred til biskoppen og kapitlet i Ribe.

1422. 1. oktober sprog: latin, emne: skøde

Cecile Esgesdatter, enke efter Tage Nielsen, ridder, skøder tre gårde i Fjallerslev og Tøving til Dueholm kloster.

1422. 18. oktober sprog: latin, emne: skøde

Jakob Nielsen Rintaf og hans hustru Elisabeth Andersdatter skøder en brydegård i Rejnstrup og en brydegård med en gårdsædegård i Tokkerup til Næstved sankt Peder kloster mod at blive optaget i klostret som præbendarier.

1423. 30. oktoberFyns landsting sprog: gammeldansk, emne: skøde

Tingsvidne af Fyns landsting om, at hr. Aksel Andersen [Mule] skøder gods i Skam og Åsum herreder til Sten Basse.

1423 sprog: ældre nydansk, emne: skøde

Margrete, Otto Oldelands enke, skøder sit gods i Vandsted og et bol i Hjørring.

1424. 8. martsRoskilde sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kristine Mogensdatter [Lang] skøder sin arveret efter sin broder, Biskop i Århus Bo [Mogensens Lang], til dronning Philippa.